בובות ופסלים למוסדות חינוך ולעשקים פרטיים

יש לנו ניסיון אשירה בתחום האמנות במוסודות החינוחיות בארץ, בכל הגילאים, קהילות, חילונים ודתיים, יהודים, מוסלמים ונוצרים, בכל רחבי הארץ. אתם מדיימים ואנו מבצעים. השיטה שלנו היא בלעדית ומקורית, המשתשת חומרים די פשוטים, ובעיקר עיתונים ודבק לבן. גם יוצרים כך מיני דמויות ללקוחות פרטיות, בשביל חנויות, גלריות ופשוט לנוי או בשביל הבית שלכם. רוצים להזמין אותנו?