אודות

חומרים מועדפים

פריטים

  • סילבינה - מרוקו
  • סילבינה אמנות בזכוכית  - שלט עם תאורה
  • סילבינה ברנשטיין - שלט לבית
  • שלט לבית -סטודיו סילבינה ברנשטיין - שלט לבית
  • סילבינה - צלחות למצה
  • סילבי - חנוכות
  • סילבינה - חנוכיה
  • סילבינה - מזוזות