אודות

חומרים מועדפים

פריטים

  • טל אלרון - קערית מאבן
  • טל אלרון - תכשיט-קיר
  • טל אלרון - יצורים חמודים
  • טל אלרון - רימונים
  • טל אלרון - אבסטראקט נאיבי
  • טל אלרון - מתלה למפתחות
  • טל אלרון - בית מזוזה מאבן
  • טל אלרון - ציור אוירה
  • טל אלרון - מוצרים מאבן יצוקה